Categories Brak kategorii

Pracownicy z Ukrainy – wszystko o procesie ich zatrudnienia

Coraz częściej polscy przedsiębiorcy decydują się na zatrudnienie pracownika zza granicy. Dlaczego? Coraz częściej brakuje rąk do pracy. Szczególnie w rolnictwie czy przetwórstwie. Jak wygląda proces zatrudniania? Czy łatwo uzyskać zezwolenie? Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się.

Jak zatrudnić obywatela innego kraju?

Zatrudnienie obcokrajowca do pracy nie jest skomplikowana. Z czego podobna sytuacja dotyczy zatrudnienia wszystkich obywateli pochodzących zza wschodniej granicy Polski, czyli Ukrainy, Rosji, Arameni, Białorusi, Gruzji oraz Mołdawii. Pracownicy z Ukrainy – ich zatrudnienie jest wówczas możliwe bez ubiegania się o zezwolenie na pracę, jeśli okres pracy nie wynosi więcej niż 6 miesięcy. W przypadku obywateli innych narodowości nie przysługują takie uproszczenia, ale biura pośrednictwa pracy szybko i skutecznie pozyskają dla Ciebie pracownika.

Należy nadto podkreślić, że samo przebywanie cudzoziemców na terenie Polski, nie gwarantuje ich zatrudnienia w żadnym dziale roboczym. Jeśli obcokrajowcy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na tymczasowy pobyt, by podjąć się pracy będą potrzebowali posiadać zezwolenie na pracę. Praca Poznań – ofert pracy dla obcokrajowców jest w naszym kraju coraz więcej!

Pracodawca jest zobowiązany złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywanej pracy cudzoziemcowi. Pracodawca może otrzymać odpowiedź odmowną, jeśli: kiedykolwiek dopuścił się przestępstw w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Ze składanych wniosków wynika, że oświadczenie składane przez cudzoziemca będzie wykorzystane w innym celu niż zamierzona praca lub pracodawca nie dopełnił obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. zalega z płaceniem należnych podatków).

Pracownicy z Ukrainy

Silny napływ imigrantów w ostatnich latach ma bardzo pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Wynika to głównie z tego, że zarobki w Polsce są do trzech razy wyższe niż te nad Wschodnią granicą. Niestety, zmniejszający stałą pracy dla obcokrajowców pracodawcy, mogą niedługo pożegnać się z pracownikami ze Wschodu. Ciągle powiększający się dysonans między obcokrajowcami a obywatelami nie zachęca do przyjazdu do Polski. Niskie koszty utrzymania pracownika zachęcały pracodawców do pozyskiwania pracowników zza granicy.